Sofî (voice)
Arechi no Majo (voice)
Kokuô (voice)
Hin (voice)
Sariman (voice)
Grandma Sophie (voice: English version)
Howl (voice: English version)
Witch of the Waste (voice: English version)
Madame Suliman (voice: English version)
Young Sophie (voice: English version)
Markl (voice: English version)
Calcifer (voice: English version)
Lettie (voice: English version)
Prince Turnip (voice: English version)
Madge (voice: English version)
(voice: English version)
(voice: English version)
(voice: English version)
(voice: English version)

Ruchomy zamek Hauru

"Hauru no ugoku shiro"

Reklama

Pies.tv

Reklama

Reklama